Säkerhet

CE-Märkning

CE-märkning är en produkt märkning som visar att varan får säljas inom Eu, För att få sätta CE märkningen på produkten måste den följa bestämmelserna för säkerhet, hälsa och miljö, samt att föreskriven kontrollprocedur följts.

 

En leksak får bara säljas om den uppfyller lagens krav beträffande säkerhet, information och märkning. Om en leksak tillverkas helt i enlighet med den europeiska standarden för leksakers säkerhet SS-EN 71-1:1999, anses den uppfylla kraven i leksakslagen. I detta fall krävs inte att leksaken provas av en oberoende institution. Skulle dock tillverkaren välja att inte tillverka leksaken helt enligt standarden krävs att leksaken typgodkänts av en tredje part (så kallat anmält organ).

 

Svensk Standard för leksaker - Säkerhetsregler

• Mekaniska och fysikaliska egenskaper SS-EN 71-1

• Brännbarhet SS-EN 71-2

• Migrering av vissa ämnen SS-EN 71-3

• Chemical toys other than experimental sets SS-EN 71-5

• Varningssymbol ”Ej lämplig för barn” SS-EN 71-6

 

CE- märket är obligatoriskt enligt leksakslagen. Tillverkaren (eller importören/representanten) har rätt att själv sätta på märket, så kallat självcertifiering. Genom märkningen bekräftar tillverkaren att leksaken uppfyller säkerhetskraven.

Det strider mot leksakslagen att sälja en leksak utan CE-märkning. Det strider självfallet också mot lagen att sälja en CE-märkt leksak som inte uppfyller lagens krav om säkerhet, information och märkning.